Brammen-Bohres-Diks GbR

Belastingaangifte

De wet eist dat alle burgers, belastingplichtigen en bedrijven die vallen binnen het belastingrecht, belastingaangifte doen. Voor alle (belasting)aangiften gelden daarbij wettelijke termijnen, die alleen bij uitzondering verlengd kunnen worden. Hierbij moet benadrukt worden dat belastingplichtigen hun aangiften op eigen initiatief moeten indienen. Alleen in bijzondere gevallen (met name in het geval van erfbelasting en schenkingsbelasting) moet een aangifte ingediend worden na oproep van de Belastingdienst.

Bij veel aangiften moeten aanvullende aangiften worden ingediend, of ze leiden tot nieuwe aangiften (zoals de samenvattende opgaven bij de omzetbelasting voor EG-omzet).

De meeste aangiften (zoals de inkomstenbelasting, omzetbelasting, bedrijfsbelasting en vennootschapsbelasting) moeten normaal gesproken maandelijks of per kwartaal worden ingediend. Andere aangiften (zoals de vermogenswinstbelasting) moeten naar behoefte worden ingediend.

Belastingaangiften moeten zoveel mogelijk elektronisch worden ingediend bij de Belastingdienst.  Voor de lopende belastingaangiften (maar ook voor de vermogenswinstbelasting) is elektronische aangifte al verplicht. Houdt u er rekening mee dat op termijn alle belastingaangiften verplicht elektronisch moeten worden ingediend. Zo wil de Belastingdienst dat in de toekomst ook de balans en winstbepaling elektronisch ingediend worden. Hierbij moet u verschillende kenmerken opgeven, zoals het belastingnummer, het identificatienummer of, bij loonbelasting, het ETIN-nummer.

De vervaardiging en het (elektronisch) indienen van alle vormen van aangiften behoren uiteraard tot onze dienstverlening.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector