Brammen-Bohres-Diks GbR

Inkomstenbelastingaangifte

Als werknemers in Duitsland werkzaam zijn (ofwel in het bedrijfsleven, ofwel in een gezinshuishouden), moeten zij inkomstenbelasting betalen. Alleen voor echte mini-jobs  geldt dit niet.

De inkomstenbelastingaangifte wordt maandelijks, per kwartaal of jaarlijks ingediend. Daarbij gelden sinds 1 januari 2010 de regels van de zogeheten ELENA-procedure. Dat houdt in dat de voorlopige aangifte uiterlijk op de 10e van de daarop volgende maand moet zijn ingediend. Verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

Ons belastingbureau neemt de aangifte van de inkomstenbelasting  automatisch van u over in het kader van de loonboekhouding. Uiteraard zorgen we hierbij ook voor  de benodigde aanmelding bij de sociale verzekering.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector