Brammen-Bohres-Diks GbR

Successierecht en schenkingsrecht

Wanneer vermogen een onderdeel is van een nalatenschap (erfenis) of van een overdracht onder levenden (schenking), moet men rekening houden met het erf- en schenkingsrecht. Ook al gelden er voor erfenissen en schenkingen verschillende procedures, de belastingvoorschriften zijn voor beide gevallen hetzelfde.

De successie- en schenkingsbelastingwet regelt voor de verschillende vermogenssoorten de vaststelling en de beoordeling en daarmee ook de taxatie voor de belasting. De wet maakt daarbij onderscheid tussen de nominale waarde (bijvoorbeeld geld) en de goederenwaarde (bijvoorbeeld gebouwen) en de opbrengstwaarde (bijvoorbeeld bij bedrijven).

Voor verschillende vermogenssoorten gelden begunstigingsregelen of spaarregelingen. Dat betekent dat over deze vermogenssoorten geen belasting geheven wordt of dat de belasting beperkt is. Deze begunstigingen gelden vooral bij bedrijfsvermogen (dus de waarde van de onderneming), waar met inachtneming van verschillende uitzonderingsregels (bijvoorbeeld salarisregelingen) een volledige vrijstelling van belasting mogelijk is.

Bij het heffen van de belasting gelden deels duidelijke vrijstellingsbedragen. Het hoogste vrijstellingsbedrag geldt voor de echtgenoot/echtgenote of de geregistreerde partner (€ 500.000,-). Voor de kinderen geldt een vrijstellingsbedrag van € 400.000,-. Met de familiegraad neemt ook de hoogte van het vrijstellingsbedrag af. Ook de belastingtarieven zijn wezenlijk gekoppeld aan de familiegraad. Zo gelden de meest gunstige belastingtarieven voor naaste familieleden (echtgenoot/echtgenote, kinderen, kleinkinderen) en de meest ongunstige voor niet-familieleden (bijvoorbeeld de levensgezel).

De vrijstellingsbedragen voor de belasting kunnen in beginsel elke tien jaar gebruikt worden, waarbij schenkingen en erfenissen wel bij elkaar opgeteld worden. Na die tien jaar kan dan weer vermogen ten hoogste van het vrijstellingsbedrag belastingvrij overgedragen worden.

Ons belastingbureau stelt voor u de benodigde belastingverklaringen en bijgaande documenten op. Ook dragen we zorg voor de benodigde taxaties. Erfenissen en schenkingen hebben normaal gesproken ook gevolgen voor andere belastingsoorten. Deze gevolgen kunnen deels ernstiger zijn dan de eigenlijke erf- of schenkingsbelasting. Ons belastingbureau ziet het als één van haar hoofdtaken u bij de toekomstige erf- en schenkingsplanning te adviseren. Dit geldt in het bijzonder ook voor de opstelling van het testament. Want dit heeft gevolgen voor zowel de erfbelasting als voor de schenkingsbelasting. Een dergelijk document mag in ieder geval niet ontbreken als er meerdere personen als toekomstige erfgenamen aangewezen zouden kunnen worden.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector