Brammen-Bohres-Diks GbR

Kostenanalyse

De kostenanalyse, ook wel kosten- en vermogensanalyse genoemd, behoort tot het aandachtsgebied van de bedrijfskunde. Als onderdeel van de interne cost accounting dient de kostenanalyse primair voor het ter beschikking stellen van de kort termijn-planning van de kosten en baten. Op basis van de planning, de kosten en de opbrengsten worden de kosten en baten geanalyseerd.

De kostenanalyse heeft als doel de efficiëntie van processen, kostenplaatsen en bedrijven te onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van de vergelijking tussen de kosten en de baten, een tijdsvergelijking en de vergelijking van instituties. Daarnaast dient de kostenanalyse ter kostenberekening dan wel nacalculatie.

Door middel van een kostenanalyse verkrijgt de bedrijfsleiding informatie die dient als basis voor beslissingsberekeningen. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of het voordeliger is een product intern te produceren of dat de productie beter kan worden uitbesteed.

De zogeheten break-even analyse is geschikt voor beslissingen op de korte termijn. De full-cost analyse past men eerder toe bij beslissingen op de korte of middellange termijn. Als het gaat om beslissingen op de lange termijn, dan maakt men gebruik van de investeringsanalyse.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector