Brammen-Bohres-Diks GbR

Financiële planning

Met behulp van een financiële planning kan de ontwikkeling van een onderneming transparant gemaakt worden. Hierdoor kan veiliggesteld worden dat de onderneming altijd op een solide basis leunt en dat het zijn betalingsverplichtingen kan nakomen.

Met behulp van een financiële planning kan het bedrijfsmanagement tijdig financiële sterktes en zwaktes van de onderneming herkennen. Een financieel plan kan bovendien tijdig een financieel knelpunt aan het licht brengen, zodat voortijdig maatregelen kunnen worden genomen om de liquiditeit zeker te stellen. Als wezenlijk onderdeel van een bedrijfsplan is de financiële planning bij kredietverstrekkers een dwingende voorwaarde voor starters als zij een startkapitaal willen verkrijgen.

De kern van een financieel plan bestaat naast de planning van benodigd kapitaal uit de liquiditeitsplanning. Het liquiditeitsplan vat alle in- en uitgaande betalingsstromen in een bepaalde periode samen en dient ervoor de solvabiliteit van de onderneming aan te tonen. In tegenstelling tot de planning van benodigd kapitaal is het liquiditeitsplan een korte termijn-planning, die betalingsstromen over een periode van minder dan een jaar voorspelt.

We ondersteunen u graag bij een opstellen van een financieel en liquiditeitsplan.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector