Brammen-Bohres-Diks GbR

Belastingaangiften controleren

Wij controleren een belastingdocument dat aan ons wordt overgedragen, op juistheid wat betreft formele en materiële voorwaarden. Daarbij nemen we de verschillende regels in acht die beschrijven dat een belastingdocument nu eenmaal niet zomaar een document is, maar eentje die normaal gesproken een samenvatting is van meerdere documenten. Zo is bijvoorbeeld de kerkelijke belastingvaststelling iets anders dan een inkomstenbelastingvaststelling. En ook de afrekening behorende bij het document zorgt voor een aparte factuur.

Wij controleren ook welke veranderingsregels zijn geraadpleegd, welk voorbehoud het document bevat en of bij het Constitutioneel Hof de bij de betreffende wetten geldende handelingen zijn verricht.

In formeel opzicht wordt gecontroleerd of het document in voldoende mate de belastingplichtigen beschrijft, of het daadwerkelijk naar buiten is gebracht en of hij binnen de geldende verjaringstermijn uitgevaardigd is.

In materieel opzicht controleren wij of het document inhoudelijk juist is, en in het bijzonder of er afwijkingen zijn in de belastingbeginselen ten opzicht van de opgestelde belastingverklaring en zo nodig ten opzichte van de verklaring van de Belastingdienst.

De controle van belastingdocumenten moet waar mogelijk direct na de bekendmaking, en daarmee binnen een wettelijke termijn, plaatsvinden. Maar ook na afloop van de wettelijke termijn kan een belastingdocument nog gecontroleerd worden.

Uiteraard controleren wij ook de documenten van de sociale verzekering maatschappij, van de beroepsverenigingen en van de Industrie- en Handelskammern.

Als uit onze controle blijkt dat een belastingdocument niet voldoet, zorgen wij binnen de wettelijke termijn voor de nodige aanvullende wettelijke documenten (inspraak of beklag).  Is de wettelijke termijn inmiddels afgelopen, dan doen we een aanvraag in het kader van mogelijke wijzigingsvoorschriften.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector