Brammen-Bohres-Diks GbR

Aangifte omzetbelasting

Een voorlopige aangifte van de omzetbelasting is altijd verplicht wanneer er sprake is van omzet waarvoor  al dan niet een belastingplicht geldt. Hierbij is het niet van belang of het gaat om omzet in het kader van commerciële of freelance activiteiten of dat het gaat om omzet van een ‘privépersoon’. Zo wordt bijvoorbeeld een verhuurder van onroerend goed in het kader van de omzetbelasting ook als ondernemer gezien.

De voorlopige aangifte van de omzetbelasting kan maandelijks, per kwartaal of ingediend worden. Voor starters geldt in principe dat de voorlopige aangifte in de eerste twee jaar maandelijks wordt ingediend.  De voorlopige aangifte moet altijd uiterlijk op de 10e van de maand ingediend zijn. Deze betalingstermijn kan tegen betaling en bij uitzondering met een maand verlengd worden. Is er in het kader van de voorlopige aangifte ook sprake van samenvattende opgaven (voor EG-omzet), dan kan het zijn dat de betalingstermijnen korter zijn.

Ons belastingbureau verzorgt voor u, op basis van de financiële boekhouding of aan de hand van door u te overleggen documenten, de voorlopige aangifte evenals de samenvattende opgaven. Bovendien zorgen we ervoor dat deze elektronisch bij de Belastingdienst worden ingediend.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector