Brammen-Bohres-Diks GbR

Verandering van de rechtsvorm

Steeds weer komt het voor dat men in de loop der jaren vaststelt dat de oorspronkelijke keuze voor de rechtsvorm ongunstig blijkt te zijn en dat men liever een andere rechtsvorm voor de onderneming zou kiezen. In dat geval kan de bestaande rechtsvorm van de onderneming in een andere rechtsvorm veranderd worden.

Bepalend hiervoor is ten eerste de Wijzigingswet die de civielrechtelijke voorwaarden stelt. Ten tweede  geldt de Wijzigingswet op de vermogensbelasting die de belastinggerelateerde voorwaarden stelt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de belastinggevolgen.

Een verandering van de rechtsvorm van de onderneming, maar ook  een complete verandering van de onderneming, kan meestal belastingneutraal doorgevoerd worden. Hiervoor worden wel (vooral door de Wijzigingswet op de vermogensbelasting gestelde) tijdelijke en inhoudelijke eisen gegeven waaraan voor de belastingneutraliteit moet worden voldaan. De verandering van een onderneming vereist daardoor een bijzonder intensieve voorbereiding.

Ons belastingbureau ondersteunt u bij de keuze voor de juiste rechtsvorm en adviseert en begeleidt u bij de betreffende verandering. We wijzen u op de te nemen stappen en we brengen de mogelijke gevolgen voor u in kaart. Daarbij hechten we vooral waarde aan een mogelijke belastingneutraliteit.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector