Brammen-Bohres-Diks GbR

Belastingadvies

De functieomschrijving ‘belastingadviseur’ geeft het takenpakket van een belastingadviseur slechts beperkt weer. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om het belastingadvies en het optimaliseren van de belasting. Het daadwerkelijke takenpakket gaat echter veel verder dan het belastingadvies.

Naast  het eigenlijke belastingadvies is de belastingadviseur ook adviseur op het gebied van sociale verzekeringen, bedrijfseconomie, bedrijfsplanning, het opstellen van contracten en testamenten en op het gebied van samenwerking met banken en verzekeringen. Deze activiteiten hangen allemaal samen met het belastingadvies en ze behoren uiteraard ook tot onze dienstverlening. Kenmerkend daarbij is dat alle genoemde (rechts)onderwerpen elkaar overlappen en tot de meest uiteenlopende  uitkomsten kunnen leiden. De opdracht van een belastingadviseur is met zekerheid in de eerste plaats de fiscale gevolgen van een beslissing of geplande maatregel zo vorm te geven dat op alle gebieden een zo beperkt mogelijke belasting gewaarborgd is. Ook de gevolgen op andere juridische gebieden mogen echter niet vergeten worden.

Ons belastingadviesbureau ziet het als haar taak u van een totaaladvies te voorzien met als doel een optimale fiscale totstandkoming waarbij we ook rekening houden met alle niet-fiscale aspecten. Dit advies komt tot stand in nauw en regelmatig overleg met onze klanten.

Ons doel is altijd een tevreden klant.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector