Brammen-Bohres-Diks GbR

Inkomstenoverschot-rekening

De inkomstenoverschot-rekening is een vereenvoudigde winstberekeningsmethode voor een bepaalde groep mensen, te weten ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 500.000,- en een winst van maximaal € 50.000,-. Onafhankelijk van de grootte van de omzet en de winst kunnen ook freelancers gebruikmaken van deze methode.

Deze methode van winstbepaling vindt zijn oorsprong in § 4, alinea 3 van de Wet inkomstenbelasting en wordt daarom ook wel 4/3-rekening genoemd. De vereenvoudiging bij deze methode van winstbepaling uit zich in het feit dat er geen  periodieke beperking is op losse transacties. Hier geldt het aan- en afvoerprincipe. Alleen inkomsten en uitgaven die daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar zijn betaald, worden meegenomen in de winstbepaling.

Bij de inkomstenoverschot-rekening heeft de belastingplichtige ruimte in de marge, omdat hij tot op bepaalde hoogte invloed heeft op de aan- en afvoer van betalingen.

Op basis van uw eigen administratie vervaardigen wij graag de inkomstenoverschot-rekening voor uw bedrijf, evenals de daartoe behorende aangifte.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector