Brammen-Bohres-Diks GbR

Strafbevrijdende zelfaangifte

Als een belastingaangifte bewust of met opzet (deels) niet is ingevuld of als een verplichte aangifte niet is ingediend, kan dit fatale gevolgen hebben. De Belastingdienst ziet dit namelijk in alle gevallen als belastingontduiking of lichtzinnige belastingfraude. Dit heeft nadelige consequenties, van strafvordering, huiszoeking en inbeslagname bij de dader en betrokken instellingen tot arrestatie van de dader.

Belastingontduiking en lichtzinnige belastingfraude krijgen niet alleen de aandacht van de maatschappij, maar ook van de civiele rechter . Daarbij is belastingontduiking een misdaad die, afhankelijk van het fraudebedrag, bestraft kan worden met een geldboete of een gevangenisstraf. Hoewel lichtzinnige belastingfraude slechts als overtreding gezien wordt, heeft ook deze vorm van fraude vaak dezelfde gevolgen als belastingontduiking.

Om deze ernstige gevolgen van belastingontduiking of lichtzinnige belastingfraude te voorkomen, kent de Belastingwet, en ook alleen de Belastingwet, het zogeheten ‘Instrument der strafbefreienden Selbstanzeige’, ofwel de strafbevrijdende zelfaangifte.

Deze strafbevrijdende zelfaangifte is echter alleen mogelijk zolang de Belastingdienst nog geen kennis heeft genomen van de belastingontduiking of de lichtzinnige belastingfraude. Bij een strafbevrijdende zelfaangifte geeft de belastingplichtige dus zélf vooraf bij de Belastingsdienst aan dat hij schuldig is aan belastingontduiking of lichtzinnige belastingfraude. Uiteraard kan men met de strafbevrijdende zelfaangifte niet aan de belastingnaheffing en de bijbehorende boete of rente ontkomen. Echter, blijkt de strafbevrijdende zelfaangifte  te werken, dan is er hoe dan ook geen sprake meer van alle verdere gevolgen, zoals doorzoeking en bestraffing.

Wil de strafbevrijdende zelfaangifte werken, dan moet aan vele voorwaarden voldaan worden. Hij moet niet alleen ingediend zijn voordat de Belastingdienst van de misdaad of overtreding kennisgenomen heeft, hij moet ook inhoudelijk juist en volledig zijn en alle bijlagen bevatten die een volledige controle mogelijk maken.  Een strafbevrijdende zelfaangifte is echter alleen strafbevrijdend als de betreffende belastingen stipt op tijd betaald worden.

Ons belastingbureau ondersteunt u bij een zelfaangifte, of we stellen deze voor u op. We bieden u, bij uw volledige medewerking, de zekerheid van volledigheid en juistheid van de zelfaangifte, zodat deze volledig zijn werk kan doen. Moeten er in het kader van de zelfaangifte belastingaangiften worden afgegeven, dan vervaardigen we deze ook voor u.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector