Brammen-Bohres-Diks GbR

Vennootschapsbelasting

Corporaties moeten over hun inkomen vennootschapsbelasting betalen. Onze vennootschapsbelastingplichtige mandaten zijn vooral vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (GmbH), “Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt)” en naamloze vennootschappen (NV’s).

Voor het bepalen van het belastbaar inkomen gaan we uit van de berekende handelsbalans. Uiteraard nemen we hierbij de Wet op de vennootschapsbelasting en de Wet op de inkomstenbelasting in acht. Op basis van correctievoorschriften kan de winst echter nog wel gecorrigeerd worden.

Naast de vennootschapsbelasting (15%) wordt er ook nog een solidariteitstoeslag geheven ter hoogte van 5,5% van de vennootschapsbelasting.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector