Brammen-Bohres-Diks GbR

Beroep en bezwaar

Belastingdocumenten, documenten van ondernemingsverenigingen en documenten van sociale verzekeringen kunnen om meerdere redenen onjuist zijn. Daarbij moet benadrukt worden dat afkeuring meestal plaatsvindt bij belastingdocumenten.

Hierin kan een onjuistheid zich voordoen door een fout in de berekening of doordat er, ondanks de gegeven toelichting in het document geen toedracht/feiten genoemd zijn of doordat hier vanaf geweken is. Vooral bij belastingdocumenten die op basis van ontbrekende belastingverklaringen ingediend zijn (de zogeheten schattingsdocumenten), wordt de belastingbetaler in het nadeel gesteld. Het is ook mogelijk dat in een belastingdocument nog geen rechtsvragen zijn opgenomen zoals die door het Constitioneel Hof zijn opgesteld en dat daardoor correctiemogelijkheden mogelijk zijn.

Bij de controle van documenten en de controle van rechtsbijstandmogelijkheden of wijzigingsvoorstellen is het noodzakelijk te letten op de wettelijk termijn die geldt om in beroep te kunnen gaan. Binnen deze termijn (normaal gesproken vier weken na de uitgifte van het document) kan het beste bezwaar gemaakt worden door in beroep te gaan. In beroep gaan is ook noodzakelijk als  de belastingaanslag een naheffing bevat en deze naheffing door de uitvoerende macht opgeschort moet worden.

Onze dienstverlening omvat het indienen van bezwaar met beargumentering op formele en zakelijke wijze. Voor zover noodzakelijk voeren we hiervoor ook de gesprekken met de Belastingdienst. Is de rechtsvraag belegd bij het Bundesverfassungsgericht (het Constitutioneel Hof, de hoogste macht in Duitsland) of bij andere belastinggerechtigden, dan zorgen wij ervoor dat het bezwaar in de zaak meegenomen wordt.

Wordt een bezwaar niet toegekend, dan komt er altijd een klacht terecht bij de financiële rechter. Onze dienstverlening omvat uiteraard ook de vertegenwoordiging in deze gerechtelijke procedure. De mogelijke uitkomsten hiervan worden door ons uitvoerig gecontroleerd en met u besproken.

Een belastingdocument kan echter ook volgens zijn eigen rechtskracht veranderd worden. Hiervoor zijn verschillende wijzigingsvoorschriften beschikbaar die afhankelijk van de betreffende situatie toegepast kunnen worden. Deze mogelijkheden zijn echter niet zo vergaand als wanneer het een bezwaar betreft.

Is een belastingdocument onjuist en is de wettelijke termijn om in beroep te kunnen gaan, verlopen, dan controleren wij het document op de resterende wijzigingsmogelijkheden. We stellen een wijzigingsvoorstel op en beargumenteren deze volgens de wijzigingsvoorschriften.

Wordt een wijzigingsverzoek afgewezen, dan kan hiertegen weer bezwaar gemaakt worden of men kan hier weer tegen in beroep gaan.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector