Brammen-Bohres-Diks GbR

Speciale fiscale aspecten

Het Belastingrecht kent voor verschillende situaties bijzondere regelingen. Daarnaast worden voor verschillende situaties ook tijdelijke beperkte belastingregels ingevoerd.

Als voorbeeld van een bijzondere regeling noemen we de voorschriften bij de overdracht van de levensverzekering voor leningsdoeleinden. Als voorbeeld van een tijdelijke beperkte regeling noemen we de investeringstoelagen. Daarnaast zijn er voor de verschillende beroepsgroepen speciale voorschriften op het gebied van de winstbepaling of de kostenaftrek.

Een bijzonder zwaartepunt bij de speciale fiscale aspecten is de teruggave van buitenlandse omzetbelasting in het kader van een onderneming.

De betreffende voorstellen/verzoeken kunnen alleen bij het Bundeszentralamt für Steuer (Federale Dienst voor Financiën) en met inachtneming van vorm- en termijnvoorschriften worden ingediend.

Ons belastingbureau  adviseert en ondersteunt u natuurlijk ook bij dergelijke speciale fiscale aspecten. We laten u de verschillende mogelijkheden voor totstandkoming en hun uitwerkingen zien en adviseren u over de noodzakelijke voorwaarden.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector