Brammen-Bohres-Diks GbR

Ratio analyse

De ratio analyse is een proces waarbij de balans en de winst- en verliesrekening van een onderneming geanalyseerd worden. Hierbij worden geselecteerde kerncijfers geproduceerd en geïnterpreteerd. Bij de ratio analyse worden kerncijfers voor het bedrijf vastgesteld (bijvoorbeeld bedrijfeconomische kerncijfers, kerncijfers van de productiviteit, kerncijfers over de winstgevendheid, cashflow, financierings- en liquiditeitscijfers en risicocijfers). Door het vergelijken van deze cijfers over meerdere periodes (maanden of jaren), kunnen ontwikkelingen worden herkend en kan hierop gereageerd worden.

Door ook externe cijfers bij de analyse te betrekken, kan tevens een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende branches en verschillende bedrijven.

Met de ratio analyse kan het bedrijfsmanagement op een eenvoudige en gerichte manier informatie verkrijgen over de feitelijke toestand van het bedrijf.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector