Brammen-Bohres-Diks GbR

Salarisadministratie

Wij leveren u de volgende diensten:

  1. Bij de overname van uw loonadministratie verzorgen wij de gehele payroll en salarisspecificaties van uw organisatie. Op verzoek vervaardigen we ook de betalingsmedia voor u.
  2.  Enkele van onze medewerkers hebben zich gespecialiseerd in de facturatie van bouwvak salarissen.
  3. In het kader van de salarisadministratie houden we de persoonsgegevens van uw medewerkers bij en maken we de jaaropgaven op.
  4. We vervaardigen de loonbelastingaangiften en leggen deze namens u voor aan de Belastingdienst.
  5. Daarnaast verzorgen we voor u alle ziek- en betermeldingen van uw medewerkers bij de zorgverzekeraars en de pensioenverzekeraars.
  6. Ook nemen we het aanmelden bij de brancheorganisatie van u over.
  7. Controles op loonbelasting en sociale verzekeringen worden op verzoek door ons begeleid.
  8. Tot slot nemen alle aanvragen van medewerkers (bijvoorbeeld voor loondoorbetaling en voor verklaringen zoals het loonstrookje) van u over.

Voor een goede salarisadministratie is uitgebreide kennis op het gebied van loonbelasting, sociaal verzekeringsrecht en arbeidsrecht vereist. Als u voor ons kiest, bent u verzekerd van een deskundige partner die u altijd, ook bij een steeds veranderende regelgeving, op een vakkundige manier begeleidt.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector