Brammen-Bohres-Diks GbR

Bedrijfsplan

De schriftelijke samenvatting bij de start van een bedrijf noemt men ook wel het businessplan  of het bedrijfsplan. In het bedrijfsplan wordt het bedrijfsidee met alle financiële en bedrijfskundige aspecten beschreven. Met behulp van het bedrijfsplan zorgt de starter er systematisch voor dat hij eventuele risico’s beter kan inschatten. Een overtuigend bedrijfsplan is voor de starter tevens een instrument om anderen van de geplande start van een onderneming te overtuigen.

Voor het aantrekken van kapitaal is een goed bedrijfsplan een vereiste. Vandaag de dag zult u zonder een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing om een bedrijf te willen starten, geen financiële instelling vinden die u als starter een lening zal verschaffen.  Voor de aanvraag van publieke ondersteuning is een bedrijfsplan voor een tijdsperiode van minstens drie jaar een absolute voorwaarde.

Een bedrijfsplan is dus nodig op het moment dat het idee om een bedrijf te starten in de praktijk gebracht moet worden. Naast de start van een onderneming zijn er echter nog andere aanleidingen om een bedrijfsplan op te stellen, zoals de opvolgersregeling,  een fusie,  uitbreiding naar andere markten, een bedrijfsovername, bedrijfsvernieuwing, het verkrijgen van een (uitgebreidere) lening van de bank, enzovoorts.

Samen met u zetten we uw idee om een bedrijf te starten om in een bedrijfsplan. In ons team van adviseurs zitten belastingadviseurs, bankiers en bedrijfskundigen, zodat een optimale planning van uw idee om een bedrijf te starten, gegarandeerd is.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector