Brammen-Bohres-Diks GbR

Corporate planning en corporate management

In het kader van het ondernemingsplan worden op ondernemingsniveau winst- en verliesrekeningen, balansen en cash flow-rekeningen opgesteld. Deze vormen de basis een gekwalificeerde bedrijfsvoering. Alleen met een ondernemingsplan kan het bedrijfsmanagement een vergelijking maken tussen de wenselijke en feitelijke geleverde prestaties. Deze vergelijking is een voorwaarde voor de afwijkingsanalyse, die wederom van essentieel belang is om tegenmaatregelen te kunnen nemen.

Om budgetten te verdelen en om de bedrijfsontwikkeling te controleren, heeft het bedrijfsmanagement een gefundeerd ondernemingsplan nodig. Maar ook de bank heeft normaal gesproken het ondernemingsplan nodig, in verband met de aanvraag van leningen. Bij de beoordeling door de bank is het ondernemingsplan een belangrijk onderdeel. Daarom moet het ondernemingsplan perse opgenomen zijn in het bedrijfsplan.

Omdat veel markten zeer dynamisch zijn en vaak veranderen, zou het ondernemingsplan niet alleen gebaseerd moeten zijn op de laatste periode. Nog veel meer als de trends uit het verleden, moeten veranderingen en vernieuwingen op technologisch gebied meegenomen worden, evenals het competitieve gedrag en het gedrag van klanten. Op die manier kunt u voorkomen dat u in het ondernemingsplan de verkeerde prioriteiten stelt.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector