Brammen-Bohres-Diks GbR

Waardebepaling van uw bedrijf

Het onderwerp bij de waardebepaling van uw bedrijf is de waardebepaling van de activa of van het bedrijf als geheel. Belangrijke aanleidingen voor een waardepaling van uw bedrijf zijn bijvoorbeeld:

•    de koop of verkoop van (een deel van) een onderneming;
•    het vertrek van een partner uit een samenwerkingsverband;
•    de waardebepaling van de aandelen bij opheffing van een N.V.;
•    de uitsluiting van één of meerdere aandeelhouders uit een N.V. met contante betaling;
•    de waardepaling in het kader van een nalatenschap;
•    de waardebepaling in het kader van belastinggrondslagen;
•    de kredietwaardigheidproef bij de aanvraag van een lening.

Er zijn meerdere methodes voor de waardebepaling van (delen van) een bedrijf. Bij de intrinsieke waarde-methode wordt de waarde vastgesteld op basis van de bestaande activa. In tegenstelling tot deze methode wordt bij de inkomensmethode de waarde vastgesteld op basis van toekomstige successen van het bedrijf. Deze worden in de regel afgeleid van in het verleden behaalde resultaten. Daarnaast is er nog de combinatiemethode. Hierbij wordt naar zowel de intrinsieke waarde als de activa gekeken.

Ten behoeve van het successie- of schenkingsrecht is voor ondernemingen ook een zogeheten ‘eenvoudige winstbepaling’ toegestaan. Deze methode wordt echter alleen gebruikt bij de vaststelling van de successie- of schenkingsbelasting.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector