Brammen-Bohres-Diks GbR

Bedrijfsbelasting

De bedrijfsbelasting is een gemeentebelasting en bouwt voort op de winstgevendheid van een onderneming. In Duitsland moet elk bedrijf bedrijfsbelasting betalen. Onder ‘bedrijf’ verstaat men zowel commerciële ondernemingen zoals omschreven in de Wet op de inkomstenbelasting (§ 15, alinea 2 van de Wet op de inkomstenbelasting) als kapitaalvennootschappen die vanwege hun rechtsvorm als onderneming bestempeld kunnen worden.  Land- en bosbouwbedrijven, vrije beroepen en andere niet-commerciële activiteiten zijn niet onderworpen aan de bedrijfsbelasting.

Uitgangspunt voor de bedrijfsbelasting is het handelsinkomen. Dit is de winst van het bedrijf die overblijft na het betalen van de inkomstenbelasting en/of de vennootschapsbelasting. Volgens de Wet op de bedrijfsbelasting tellen er echter nog diverse bijtellingen en aftrekposten mee bij de totstandkoming van deze winst. Zo wordt bijvoorbeeld 25% van de financieringskosten bij de winst opgeteld. Een vrijstellingsbedrag ter hoogte van € 100.000,- zorgt ervoor dat kleine en middelgrote ondernemingen vaak zijn vrijgesteld van de bijtellingregeling.

Na de bijtellingen en aftrekposten in het kader van de bedrijfsbelasting en na eventuele verliesverrekeningen met voorgaande jaren, houdt men een winstbedrag over, die bij natuurlijke rechtspersonen en maatschappen verminderd mag worden met een bedrag van € 24.500,-. Voor kapitaalvennootschappen geldt deze vermindering niet.

Voor de berekening van het belastbaar winstbedrag voor de bedrijfsbelasting, wordt het uiteindelijke winstbedrag vermenigvuldigd met de voor heel Duitsland uniforme belastingfactor van 3,5% en vervolgens met de heffingscoëfficiënt vastgesteld. Deze heffingscoëfficiënt wordt door iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld en moet minimaal 200% bedragen.

Om dubbelbelasting door inkomstenbelasting en bedrijfsbelasting te voorkomen, kunnen eenmanszaken en personenvennootschappen de verschuldigde bedrijfsbelasting verrekenen met hun inkomstenbelasting. Dit kan door het 3,8-voudige van het belastbare winstbedrag af te trekken van de volgens de CAO geldende inkomstenbelasting. Voor personenvennootschappen en eenmanszaken wordt de bedrijfsbelasting dus pas echt een belasting na een heffingscoëfficiënt van 380%.

In het kader van de winstvaststelling voor bedrijven stellen wij ook de aangifte op voor de bedrijfsbelasting. Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen in verschillende gemeenten, dan nemen we ook de verdeling van de bedrijfsbelasting over deze verschillende gemeenten van u over.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector