Brammen-Bohres-Diks GbR

Rechtsvormen

In Duitsland zijn er op het gebied van handels- en belastingrecht verschillende rechtsvormen. We onderscheiden de volgende:

•    Eenmanszaken
•    Personenvennootschappen (GbR, OHG, KG en GmbH & Co KG)
•    Besloten Vennootschappen (GmbH, AG, Genossenschaft)

Via de rechtsvorm beslist de ondernemer op welke wijze de onderneming deelneemt aan het rechtsverkeer. Bij de keuze voor de rechtsvorm spelen fiscale overwegingen zeker een grote rol. Dit mag echter niet enige criterium zijn als men een rechtsvorm gaat kiezen.

Als het gaat om de rechtsvormkeuze is er geen sprake van een eenduidig, algemeen geldend goed antwoord. Er moet daarentegen veel meer gekeken worden naar individuele verschillen, eisen en verwachtingen en er moet per situatie gekeken worden welke rechtsvorm de optimale is.

In principe is de keuze van de rechtsvorm van invloed op de aard van de winstbepaling, de vorm van de vraag van de boekhouding en op de gepubliceerde financiële overzichten. De keuze is tevens van invloed op de aansprakelijkheid van aandeelhouders en op wie het recht heeft de onderneming te leiden. De rechtsvorm bepaalt bovendien of de aandeelhouders als natuurlijke personen handelen (Personenvennootschappen) of dat zij een eigen rechtspersoon bezitten (Besloten Vennootschappen).

Voor de belasting bestaan er systematische verschillen tussen eenmanszaken en Personenvennootschappen enerzijds en Besloten Vennootschappen anderzijds. Eenmanszaken en Personenvennootschappen worden belast in kader van de inkomstenbelasting, terwijl Besloten Vennootschappen onder de vennootschapsbelasting vallen. Bij de inkomstenbelasting kan bij verlies een verrekening plaatsvinden met positieve andere inkomsten. Besloten Vennootschappen kunnen verliezen alleen met winst uit het verleden of winst in de toekomst verrekenen.

Bij de bedrijfsbelasting zijn eenmanszaken en Personenvennootschappen vrijgesteld van belasting voor een bedrag van € 24.500,–. Besloten Vennootschappen daarentegen moeten de bedrijfsbelasting al betalen vanaf de eerste Euro.

Naast eenmanszaken adviseren wij zowel Personenvennootschappen (in het bijzonder GbR – Gesellschaft bürgerlichen Rechts en KG – Kommanditgesellschaft), als Besloten Vennootschappen (GmbH (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) en AG (Naamloze Vennootschap).

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector