Brammen-Bohres-Diks GbR

Omzetbelasting

De omzetbelasting is in Duitsland één van de belangrijkste belastingen. Het is voor de overheid, deelstaten en gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten. Omdat de omzetbelasting in elk bedrijf alleen wordt berekend over het verschil tussen de omzet  en de belasting toegevoegde waarde, wordt deze in de volksmond ook wel Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) genoemd.
Dit systeem wordt in de literatuur vaak als het ‘Allphasen-Nettosysteem mit Vorsteuerabzug’ omschreven. Aan het einde van de omzetketen moet de eindgebruiker de totale omzetbelasting betalen.

De omzetbelasting is een jaarlijkse belasting. Voor het betreffende kalenderjaar moet de onderneming een aangifte omzetbelasting indienen. Van de berekende omzetbelasting worden aftrekbare bedragen voor dat betreffende jaar afgetrokken.

Afhankelijk van de omzet moet de ondernemer maandelijks of per kwartaal via de digitale weg een voorlopige omzetbelastingaangifte indienen bij de Belastingdienst en deze voorlopige bedragen vooruitbetalen (zie ook Belastingaangiften: loonbelasting en omzetbelasting). Met het overnemen van uw boekhouding nemen we u zowel de jaarlijkse omzetbelastingaangifte als de voorlopige aangiften uit handen.

We beoordelen, met inachtneming van de Belastingwet, verschillende bijzondere en ingewikkelde situaties en nemen deze mee bij het doen van uw aangifte. Heeft u te maken met intracommunautaire productleveringen of dienstverlening, dan bent u verplicht hier maandelijks of per kwartaal melding van te doen bij de Belastingdienst. Ook dit verzorgen we graag voor u.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector