Brammen-Bohres-Diks GbR

Winstbepaling

Wij verzorgen voor u de winstbepaling.

Voor zover u verplicht bent een boekhouding bij te houden, bepalen we de winst door middel van het opstellen van een jaarrekening op basis van een vergelijk van het bedrijfskapitaal. Deze jaarrekening bestaat uit de balans en winst- en verliesrekening. Waar nodig wordt de jaarrekening aangevuld met bijlagen en overzichten.

Bent u met uw onderneming niet verplicht een boekhouding bij te houden, dan kan een vereenvoudigde winstbepaling toegepast worden. We middelen uw belastbare winst met het overschot aan inkomsten.   Bij het inkomstenoverschot wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf. Het saldo van deze twee variabelen vormt, na corrigering op belastbare factoren, de winst of het verlies.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector