Brammen-Bohres-Diks GbR

Inkomstenbelasting

Om de hoogte van de door u te betalen inkomstenbelasting (ESt) te bepalen, gaat de Belastingdienst uit van uw inkomstenbelastingaangifte. Deze aangifte wordt door ons vervaardigd en in officiële documenten schriftelijk door ons bij de Belastingdienst afgegeven. Op basis van een elektronische authentificatie heeft ons bureau ook het recht uw inkomstenbelastingaangifte via de elektronische weg bij de Belastingdienst in te dienen.

Bij de vervaardiging van uw inkomstenbelastingaangifte kijken we naar uw persoonlijke omstandigheden, om zo uw belastingdruk te optimaliseren. We stellen de inkomstenbelastingaangifte niet alleen op voor onbeperkt belastingplichtigen, maar ook voor beperkt belastingplichtigen. We stellen voor u vast wat uw belastbaar inkomen is, en bepalen op basis daarvan hoeveel inkomstenbelasting u moet afdragen.

Nadat de Belastingdienst de hoogte van de door u te betalen inkomstenbelasting heeft vastgesteld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht middels een aanslagbrief. Met inachtneming van reeds vooruitbetaalde belastingen, zoals de loonbelasting of de roerende voorheffing, krijgt u een aanslag voor het nog openstaande bedrag. Het kan ook zijn dat u teveel heeft betaald, hiervan krijgt u ook automatisch bericht van de Belastingdienst.

Indien gewenst checken we de aanslagbrief en waar nodig maken we gebruik van het recht op inspraak. Ook bij een eventueel beroep voor de rechtbank kunnen we u vertegenwoordigen.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector