Brammen-Bohres-Diks GbR

Belastingoptimalisatie

Duitsland kent vele belastingwetten. Daardoor heeft iedere (persoonlijke) levenssituatie gevolgen op verschillende belastinggebieden. Zo kan bijvoorbeeld een schenking van eigendom zowel gevolgen hebben voor de schenkingsbelasting (successiebelasting) als voor de inkomsten- en bedrijfsbelasting.

Daarnaast moet men bij bijna alle belastingenwetten rekening houden met termijnen, die mede bepalend zijn of een gebeurtenis belastingvrij kan plaatsvinden of dat er sprake is van fiscale voordelen en vrijstellingen van belasting.

Als voorbeeld hiervoor worden alleen de termijnen genoemd voor particuliere verkooptransacties of de begunstigden bij de successie- en schenkingsbelasting in het kader van bedrijfsovernames. Ook de vraag over de opvolger binnen een bedrijf en de opstelling van een testament zijn hierin belangrijk.

Maar ook op het gebied van de op dat moment geldende individuele belastingen, als ook op het gebied van de balansopmaak en de winstvaststelling, gelden er verschillende stemrechten die een duidelijke invloed kunnen hebben op de hoogte van de belasting.

Ons belastingbureau ziet het als haar opdracht inzicht te verschaffen in de individuele belastingen met betrekking tot de verschillende stemrechten, en de gevolgen hiervan voor de hierop volgende jaren in kaart te brengen. Hierdoor wordt van de optimale belasting gebruikgemaakt.

Daarnaast zien we het als een hoofdtaak u van advies en planning te voorzien op het gebied van toekomstige maatregelen en u hierin tijdig te coördineren met als doel een zo gunstig mogelijk belastinggevolg. Daarin nemen we uiteraard het volledige belasting- en handelsveld in acht, om zo de belastingplicht op alle gebieden zo gering mogelijk te houden.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector