Brammen-Bohres-Diks GbR

Jaarrekening

Voor bedrijven die op basis van het handelsrecht of vrijwillig een boekhouding bijhouden, vervaardigen wij de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening. Bij kapitaalkrachtige bedrijven (waaronder N.V.’s en B.V.’s) wordt de jaarrekening opgesteld aan de hand van bijlagen en een overzicht. De winst wordt vastgesteld op basis van een vergelijking van het bedrijfskapitaal. Door het vaststellen van het bedrijfsvermogen aan het einde van het bedrijfsjaar in de vorm van een balans, kan het bedrijfsvermogen jaarlijks vergeleken worden met dat van voorgaande jaren. Het verschil daartussen vormt de winst van dat betreffende bedrijfsjaar.

In tegenstelling tot een inkomstenoverschot-rekening, waarbij alleen de daadwerkelijke betalingsstromen meetellen bij de winstbepaling, moet bij de dubbele boekhouding een periodieke winst vastgesteld worden. Daarom wordt bij de vervaardiging van de jaarrekening ook de crediteuren- en debiteurenadministratie meegenomen. Daarnaast moeten ook niet-periodieke posten geneutraliseerd worden.

Wij handelen bij de balansopmaak volgens het handelsrecht. Voor belastingdoeleinden wordt waar nodig een reconciliatie of gescheiden belastingbalans opgesteld. Ook stellen we het bij het jaarplan behorende bedrijfsplan of de plausibiliteitverklaring voor u op, aangezien veel banken dit verplicht stellen in verband met de beoordelingscriteria.

Bij kapitaalkrachtige bedrijven nemen we indien gewenst ook de publicatie van de jaarrekening in elektronische overheidsbladen over.

Brammen-Bohres-Diks GbR
Deutscher Steuerberaterverband e.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Bund der Steuerzahler -  Der Steuerzahler Bundesministerium der Finanzen DATEV - Software und IT Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Unternehmen, Public Sector